หมายเหตุ

สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพเท่านั้น

ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ ธุรกิจการแปรรูปอาหาร บริษัทเทรดดิ้ง

ขออภัย ทางบริษัทไม่สามารถจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงได้